תנאי שימוש ותקנון

תקנון:

 אודות אתר "דיו שופ"
 אתר זה הינו אתר מסחרי, המשמש לצרכי מסחר אלקטרוני ברשת האינטרנט והינו שם רשום של חברת דיו שופ.

כל המידע המוצג באתר, לרבות מידע אודות המוצרים באתר, הינו רכושה 
 הבלעדי של דיו שופ.              

תקנון זה מנוסח, לעתים, בלשון זכר רק מטעמי נוחות. התוכן מופנה לגברים ונשים כאחד.

  הסכמה לתנאי התקנון 

עצם הגלישה באתר, למעשה, אתם מצהירים כי קראתם את תקנון האתר, אישרתם אותו וכי לא תבואו בטענה ותביעה כלשהי כנגד אחד או יותר מהגורמים

  הקשורים לפעילותו של האתר, למעט הפרת הכללים המופיעים בתקנון.

  הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר לפי ראות עיניה ושיקוליה

  הבלעדיים ולא יינתן בכך פתח לטענה או תביעה כנגד החברה או הגורמים הקשורים לניהול האתר.